Podporiť náš môžete prostredníctvom Vašich 2% z dane z príjmu, prípadne finančným darom poukázaným na náš účet:

2% z dane z príjmu

Vaše poukázané 2% z dane z príjmu použijeme pri úhrade fyzioterapií, animoterapií a ďalších terapií, prípadne na nákup potrebných rehabilitačných pomôcok.

Ak by ste nám týmto spôsobom chceli pomôcť, potrebné tlačivo na poukázanie 2% nájdete nižšie, prípadne nás môžete kontaktovať.

Tlačivo: Vyhlásenie o zaplatení dane – 2%

Finančný dar

Pokiaľ by ste sa rozhodli podporiť nás darovaním financií, môžete tak urobiť poukázaním prostriedkov na náš účet č. SK58 0900 0000 0051 6609 8194. Do poznámky prosím uveďte text „finančný dar“.

Alebo môžete využiť priamo niektorý z QR kódov a uhradiť Lívinke napríklad:

25 minút hipoterapie – 25€:

55 minút fyzioterapie – 50€:

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate ❤️