Canisterapia

Canisterapia je podporná aktivizačná metóda využívajúca pozitívny efekt interakcie medzi človekom a psom, ovplyvňujúca najmä fyzickú, psychickú a sociálnu zložku osobnosti človeka.

Z jednotlivých metód canisterapie sa venujeme aktivitám za prítomnosti psa (Animal Assisted Activities – AAA) a edukačným aktivitám využívajúcich prítomnosť psa (Animal Assisted Education – AAE).

Náš canisterapeutický tím

Marián: otec Lívie, canisterapeut,
Chilli: celým menom Cayenne Chilli Kasmir Moravia, fena plemena welsh corgi cardigan, energický aktívny pes, nezničiteľný aportér, oddaná duša,
Anie: celým menom Darmania z Irexu, fena plemena welsh corgi cardigan, nekonečný klaun.

Sme certifikovaný canisterapeutický tím, preskúšanie sme absolvovali v občianskom združení Dogtor a JdeTo Team z.s. a naďalej sa neustále vzdelávame.

Naša prax

Okrem canisterapie pre našu vlastnú potrebu sme v roku 2021 v mesiacoch august-október realizovali intervencie s asistenciou psov (canisterapiu) pre klientov Centra včasnej intervencie vďaka podpore mesta Trenčín.


V období od septembra 2021 do apríla 2022 sme realizovali „Kynologický krúžok pre najmenších“ v súkromnej materskej škole Slimáčik.


V rámci kandidatúry mesta Trenčín o titul Európske hlavne mesto kultúry sme mohli byť súčasťou projektu českej umelkyne Kateřiny Šedej – SOBOTA V NEDEĽU – Špeciálny kompenzačný bonus 2021 práve prostredníctvom canisterapie.

V aktuálnom čase (rok 2023) vykonávame canisterapiu, vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť, len pre vlastnú potrebu.