Občianske združenie Via Lívia

IČO: 50739051

DIČ: 2121204327


Číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 6609 8194

Sídlo: Šafárikova 2737/20, Trenčín 911 08
e-mail: ozvialivia@gmail.com
tel.: +421 948 896 080 (Marián), +421 911 945 312 (Lucia)

Činnosť: pomoc ŤZP

Stanovy občianskeho združenia

#oz_via_livia #pretozehraniceneexistuju