Hipoterapia v OZ Hipoško Trenčianska Závada

Fyzioterapia a snoezelen v centre Adora deťom Trenčín

Fyzioterapia a snoezelen v centre Svetielko Trenčín

Fyzioterapia v centre Napreduj

Tobii PCEye v Centre včasnej intervencie Soblahov

Muzikoterapia v Centre včasnej intervencie Soblahov

Logopédia v občianskom združení Dogtor Bratislava

Canisterapia s Anie a Chilli

Psychomotorické cvičenia v OZ Krtko Trenčín